Vacature Sales Manager Europe m/v

Functie omschrijving

De sales manager is verantwoordelijk voor het creëren van een slagvaardige, markt- en oplossingsgerichte sales afdeling die volledig integreert binnen de key processen en strategische uitgangspunten van de Nederlandse, Europese en globale organisatie. Je realiseert binnen de gestelde risico-, compliance-, en pricingrichtlijnen de gestelde strategische salesdoelen.

De sales manager is lid van het Nederlandse management team en levert een actieve strategische bijdrage aan een organisatieproces waarbinnen circa 90 miljoen euro wordt omgezet en circa 350 medewerkers werkzaam zijn.
De sales manager geeft hierarchisch leiding aan de Nederlandse sales organisatie waarin 7 account managers werkzaam zijn.
Functioneel is de sales manager verantwoordelijk voor de sales activiteiten binnen de regio Europa (Duitsland, Frankrijk, België, Noorwegen, Portugal, Spanje en UK).


Tot de dagelijkse taken en verantwoordelijkheden kunnen worden gerekend:

 • Verantwoordelijk voor het succes van de Sales afdelingen zowel in Nederland als in Europa. Zorgt dat deze afdelingen volledig integreren binnen de visie en strategische uitgangspunten van de organisatie.
 • Bepaalt de commerciële strategie voor de organisatie.
  • Identificeert en analyseert marktontwikkelingen en –bewegingen (maakt vraag- en aanbodbewegingen in de markt zichtbaar).
  • Zoekt en creëert voortdurend commerciële kansen. Definieert succesfactoren en kritische veranderbehoeften voor de afdelingen en organisatie. Werkt op basis hiervan strategische proposities uit.
  • Ontwikkelt (sales) forecasts en zorgt dat alle uitgangspunten en randvoorwaarden alsook alle beperkingen en risico’s die horen bij de gewenste output deskundig en concreet zijn uitgewerkt. Stelt aan de hand hiervan de afdelingsdoelstellingen vast en bepaalt de commercial standards en de (risico) richtlijnen waarbinnen geopereerd hoort te worden
  • Definieert KPI’s en projecten die direct zijn gerelateerd aan het behalen van de strategische output voor de afdelingen.
  • Zorgt voor de uitwerking van strategische accountplannen.
  • Stelt het business planningsproces en de sales activiteiten voor de afdelingen vast.
 • Borgt dat salescontracten worden uitgewerkt conform de risico-, compliance- en pricing richtlijnen en relevante (internationale) wet- en regelgeving.
 • Borgt en faciliteert een voortdurend verbeterproces. Zorgt voortdurend voor de optimalisatie van de (operationele) processen.
 • Is verantwoordelijk voor de acquisitie, het beheer en de optimalisatie van strategische accounts. Delegeert tactische en operationele thema’s direct naar de betreffende afdelingen binnen de salesorganisatie. Zorgt dat zij in staat zijn om de aan hen toegewezen verantwoordelijkheden succesvol te managen.
 • Creëert een omgeving waarbinnen doelgericht wordt gewerkt aan de (door)ontwikkeling van commerciële competenties.
 • Borgt een proces waarbinnen de (strategische) output volledig en op een juiste wijze wordt behaald.
 • Beheert, en geneert new business bij, strategische (key) accounts.

Functie eisen

 • Heeft een relevante HBO opleiding afgerond.
 • Heeft zowel een diep als breed kennisprofiel (beheerst de bestuurlijke en bedrijfskundige en commerciële kennisgebieden die horen bij het succesvol managen van een sales afdeling).
 • Heeft visie op de markt, kent trends en ontwikkelingen (weet hoe de markt in elkaar zit en wat speelt in de huidige en toekomstige situatie).
 • Heeft een gedegen kennisniveau van organisatieontwikkeling alsook van change processen en –interventies.
 • Kent alle relevante compliance richtlijnen alsook wet- en regelgeving.
 • Beheerst het toegepaste CRM System.
 • Toont leiderschap en neemt verantwoordelijkheid voor het succes van de salesafdelingen.
 • Gaat effectief om met veeleisende opdrachtgevers of lastige en minder voor de hand liggende situaties.
 • Is in staat om complexe strategische en organisatie brede vraagstukken succesvol op te lossen. Is daadkrachtig en besluitvaardig, anticipeert op knelpunten die het succes van de organisatie beïnvloeden.
 • Voorkomt situaties waarbij tegenovergestelde belangen een rol spelen en maakt gevoelige en complexe thema’s bespreekbaar.
 • Is een gedreven ondernemer.
 • Werkt actief aan een waardevol internationaal netwerk.
 • Durft buiten de gebaande paden te lopen en is vrij gemakkelijk in staat om deuren te openen op C-Level.
 • Werkt gericht aan de verbinding en het succes van het managementteam.
 • Werkt gericht aan een cultuur waarbinnen doelen gezamenlijk behaald worden. Werkt primair vanuit het belang van de global organisatie en niet vanuit het eigen vakgebied. Deelt actief kennis en informatie en borgt het proces waarbinnen gezamenlijk expertise opgebouwd wordt.
 • Acteert als deskundig en volwaardig gesprekspartner binnen het managementteam alsook binnen de boardroom van opdrachtgevers.
 • Communiceert effectief binnen complexe groepsdynamische processen is daardoor in staat om lastige en gevoelige thema’s tot een goed einde te brengen.

Bedrijfsprofiel

Onze opdrachtgever is een internationale leverancier van elektronica, connectivity en communicatieapparatuur voor de maritieme sector. Daarnaast is het bedrijf actief met het verlenen van service en onderhoud.
De organisatie levert unieke technische service expertise, met als doel om klanten efficiënter en winstgevender te laten opereren door hogere continuïteit en lagere operationele kosten.
Onze opdrachtgever geeft 24 uur per dag, 7 dagen per week haar klanten toegang tot een goed gesitueerd netwerk aan technische ondersteuning langs alle belangrijke scheepvaartroutes overal ter wereld.
Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam.

Arbeidsvoorwaarden

Zowel de primaire als de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend te noemen en in overeenstemming met de zwaarte van de functie. Een bedrijfsauto wordt ter beschikking gesteld.

Reacties

Voel je je aangesproken door het profiel en heb je interesse om te werken in een enthousiast team met professionals die gedreven worden door vakinhoudelijke interesse, neemt dan contact op met:


Employment Services B.V.
t.a.v. Drs. Diederik Leeman MBA, managing consultant
Oude Utrechtseweg 18B
3743 KN BAARN
T: 035-5435430
M: 06-53832111
E: d.leeman@employmentservices.nl
I: www.employmentservices.nl

Locatie

Rotterdam

Publish date

17.12.2018

Contactpersoon

Diederik Leeman

Contactpersoon van deze vacature
Diederik Leeman
Mobiel: (06) 5383 2111