Product Manager Dermatologie (vervuld)

Vervuld

Functie omschrijving Product Manager Dermatologie (vervuld)

Doel van de functie
Het ontwikkelen en implementeren van (vernieuwende) omnichannel activiteiten en projecten ondersteunend aan de doelen van het product marketingplan.
Key-opinion leader management en kennismanagement binnen de toegewezen producten en doelgroepen. Met de activiteiten, in samenwerking met Sales Rx, bijdragen aan de groeistrategie en de realisatie van de winstdoelstellingen.

Organisatorische positie
De Product Manager Rx rapporteert aan Head of Marketing Rx.

Taken en verantwoordelijkheden

1. Het ontwikkelen en implementeren van (vernieuwende) omnichannel activiteiten passend binnen de doelen van het product marketingplan.

Verantwoordelijkheden:
- Ontwikkelen van marketingplan voor toegewezen producten en doelgroepen.
- Identificeren groeimarkten.
- Beheer toegewezen budgetten.
- Ontwikkelen en implementeren omnichannel marketingactiviteiten (incl. projecten) waarmee de doelen van het marketingplan worden verwezenlijkt.
- Projectmanagement marketingactiviteiten, zodanig dat deze tijdig tot het gewenste resultaat leiden.
- Regierol in online content marketing en nauwe samenwerking met Marketing Communication & PR.
- Regierol in productteam.
- Afstemming met ondersteunende disciplines zoals Logistic Services en Finance.
- Actief bijdragen, in samenwerking met Sales Rx, aan de groeistrategie en het realiseren van de winstdoelstellingen.

2. Key-opinion leader management binnen de toegewezen producten en doelgroepen.

Verantwoordelijkheden:
- Bezoeken van congressen, bijeenkomsten en ziekenhuizen om contact te leggen met KOL’s die leiden tot het realiseren van de doelen binnen het marketingplan, zoals samenwerkingsprojecten en content.
- Gelijkwaardig gesprekspartner voor 1ste, 2de en 3de lijn arts, apotheker en overige medische professionals.

3. Kennismanagement

Verantwoordelijkheden:
- Verzamelen, analyseren en actief gebruiken van data om onderbouwde beslissingen te kunnen nemen aangaande productontwikkeling en strategie.
- Het continu op peil houden van relevante medische en marketing kennis.
- Vergaren van kennis door het organiseren van marktonderzoek.
- Proactief zoeken naar verdieping van kennis, zowel intern als extern en verschillende bronnen met elkaar kunnen verbinden.
- Vertaalt kennis door naar de verschillende doelgroepen (intern en extern) en kan bepalen voor wie bepaalde kennis relevant is.
- Op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen in het vakgebied en de gezondheidszorg, zowel online als offline.
- Organisatie van adviesraden (programma, samenstelling adviesraad etc) en daarbij de rol nemen van discussieleider/voorzitter.

Functie eisen Product Manager Dermatologie (vervuld)

- HBO/WO werk- en denkniveau.
- Nima B kennisniveau
- Minimaal 5 jaar relevante marketingervaring binnen de farma en aantoonbaar succesvol in marketing processen
- Kennis van – en affiniteit met de relevante markt en doelgroep
- Kennis van - en affiniteit met het volgen van farma-marktontwikkelingen
- In staat op verschillende niveaus intern en extern te kunnen communiceren en kennis adequaat te delen, didactische vaardigheden
- Projectmanagement skills
- Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. - Affiniteit met online marketing.

Bedrijfsprofiel

Onze opdrachtgever is een op Marketing & Sales gerichte organisatie die prescriptie en zelfzorgproducten aanbiedt in Nederland en onderdeel uitmaakt van een internationale organisatie.

De afdeling Marketing Rx is, in samenwerking met de afdeling Sales Rx, verantwoordelijk voor het vertalen van het strategisch organisatiebeleid naar marketing- en salesbeleid.

Locatie

Amsterdam

Contactpersoon

Tjen Schifferstein

Contactpersoon van deze vacature