Beste relatie,

Het nieuwe jaar 2020 is inmiddels alweer een aantal weken onderweg en 'Blue Monday' ligt ook alweer achter ons. De start van 2020 is voor Employment Services zeer voortvarend en bevestigt ons dat wij de goede weg zijn ingeslagen. Graag blikken wij kort terug op het jaar 2019 en delen wij met u de ontwikkelingen van ons bedrijf Employment Services.

Terugblik 2019
Terugkijkend is het voor Employment Services een bewogen jaar geweest. Niet enkel op zakelijk terrein waarbij wij dagelijks hebben gemerkt dat de arbeidsmarkt onder druk stond, maar ook op persoonlijk terrein van onze consultants en onze organisatie. Begin 2019 hebben wij bedroefd kennisgenomen van het overlijden van Louis Leeman, voormalig directeur van Employment Services in de periode 1993 tot en met 2004. Wij denken nog steeds met respect terug aan zijn betrokkenheid bij onze organisatie.

Als team stond 2019 in het teken van persoonlijke groei in combinatie met nog betere en intensievere samenwerking tussen de consultants onderling. Hierbij staat altijd het doel van Employment Services centraal; het komen tot een nog betere match tussen kandidaten en opdrachtgevers. Om dit proces en onze consultants verder te ondersteunen, is het afgelopen jaar verder geïnvesteerd in het gereedschap voor de consultants. Employment Services heeft de beste beschikbare tools aangeschaft die in de markt voor handen zijn. Deze tools ondersteunen de samenwerking tussen de consultants in de recruitment procedures en vergroten de search-power van Employment Services. Dit alles om onze opdrachtgever en onze kandidaten daadwerkelijk goed te begeleiden in hun zoektocht op de arbeidsmarkt. Terugkijkend hebben deze investeringen en strategische keuzes geleid tot een groei van bijna 60% van onze activiteiten. Deze groei is terug te zien in het aantal aanvragen en bemiddelingen, alsook in de groei van ons netwerk aan opdrachtgevers en kandidaten, Een ontwikkeling die ons vertrouwen geeft voor de toekomst!

Samenwerking met partners
Als kennis- en netwerkorganisatie is het voor Employment Services van belang om goede partners te selecteren op de diverse terreinen. Afgelopen jaar hebben wij de relatie met bestaande partners gecontinueerd en waar mogelijk verder versterkt. Daarnaast hebben wij nieuwe partners aan ons netwerk kunnen verbinden. Hierdoor zien wij dat wij onze opdrachtgevers op gebied van interim management en detachering nog beter van dienst kunnen zijn. Een andere positieve ontwikkeling is het organiseren van Roundtables om relevante ontwikkelingen en kennis te delen met onze relaties.

Vooruitblik 2020
Ook voor 2020 willen wij deze positieve ontwikkelingen verder door zetten. In de afgelopen maanden zijn een viertal HBO-studenten begonnen met diverse onderzoeken over de kwaliteit van onze dienstverlening en de naamsbekendheid van Employment Services. De resultaten van dit onderzoek gaan wij gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren. Wij verwachten voor 2020 een zelfde krappe arbeidsmarkt. Hierdoor zullen onze consultants extra inspanningen moeten leveren om het verschil te maken in de markt. De nieuwe tools gaan ons ervaren team met consultants hierbij helpen. Het is onze ambitie om ook in 2020 u van dienst te zijn als het boutique bureau op terrein van Werving & Selectie, Interim Management, Executive Search en Coaching.

U mag van ons de persoonlijke aandacht verwachten van inhoudelijke sterke consultants die u succesvol ondersteunen bij uw vraag en behoefte!

Het team van Employment Services wenst u veel werkplezier in 2020 !

 

 


Contactgegevens

Employment Services

Oude Utrechtseweg 18 B
3743 KN Baarn
T +31 (0)35 543 54 30

E info@employmentservices.nl