Nieuwsbrief november 2016


Het aantal vacatures stijgt met 31,7 procent!,
zo kopten een aantal kranten deze week.
In het derde kwartaal van 2016 is het aantal vacatures met 31,7 procent gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2015.
De arbeidsmarkt heeft het laatste jaar duidelijk een opgaande lijn te pakken, wat te merken is aan de snel stijgende vraag naar goede, gekwalificeerde medewerkers.
In onze praktijk merken wij dat goede kandidaten ook al weer de luxe hebben om te kunnen kiezen tussen verschillende werkgevers.
Tegen de achtergrond van deze ontwikkeling is het dan ook voor organisaties uiterst belangrijk dat zij hun recruitmentprocedure zo professioneel mogelijk laten verlopen. Het sollicitatiegesprek is daarin een uiterst belangrijk onderdeel. Het sollicitatiegesprek dient goed voorbereid en professioneel gevoerd te worden. Dit maximaliseert de kans dat de juiste kandidaat wordt geselecteerd maar ook dat een kandidaat de keuze op jouw organisatie laat vallen.

Uit recent onderzoek onder het kandidatenbestand van Employment Services blijkt dat bedrijven sollicitatiegesprekken niet altijd professioneel voeren.
Hier is nog veel te verbeteren en terrein te winnen. U leest meer over het door ons uitgevoerde onderzoek in deze nieuwsbrief. Daarnaast informeren wij u over de andere actuele ontwikkelingen binnen ons buro.
Wij wensen u veel leesplezier,

Drs. Diederik Leeman MBA
directeur 

Janine Trompetter: 10 jaar in dienst!


Hoera! Janine Trompetter is 10 jaar werkzaam bij Employment Services!
Het team van Employment Services feliciteert haar van harte met deze mijlpaal. In de afgelopen jaren heeft Janine bewezen niet alleen een uitstekend consultant te zijn maar ook een hele fijne collega. Janine, het is elke dag weer een feest is om met je te werken. Wij hopen je nog lange tijd als collega in ons midden te hebben!

 

 

Mariska Werlich: 5 jaar verbonden aan Employment Services


Ook onze collega Mariska Werlich, actief op het gebied van Career Counselling en Coaching, viert haar jublileum bij Employment Services. Al 5 jaar is zij, als Associate, verbonden aan Employment Services. In de afgelopen 5 jaar heeft zij tientallen kandidaten succesvol begeleid op het gebied van hun loopbaanontwikkeling.
Het team van Employment Services hoopt nog lange tijd met Mariska te mogen samenwerken!

 

 

Nederlander dik tevreden met baan


Afgelopen zomer hebben wij een online enquete gehouden via onze website. Uit de resultaten kwam naar voren dat de Nederlander dik tevreden is over zijn baan, en geven zij hun baan een 7,6.
Van alle ondervraagden geeft slechts 8,4 procent zijn baan een onvoldoende. Ruim 90 procent vindt de baan, de inhoud van de functie, belangrijker dan het salaris.

Het feit dat de baan belangrijker wordt gevonden, is waarschijnlijk een gevolg van de crisis die achter ons ligt. Mensen zijn blij met de baan die ze hebben. Ruim een derde geeft aan voorzichtiger te zijn geworden door de crisis. Nederlanders wisselen daardoor minder snel van baan.

Openstaan voor nieuw uitdagingen
Door de werkeloosheid is het aantal actieve zoekers op de arbeidsmarkt de laatste jaren fors toegenomen. Maar ook Nederlanders die niet actief op zoek zijn naar een nieuwe baan, geven aan open te staan voor nieuwe uitdagingen. Ruim 90 procent wil graag ingaan op een toenadering van een recruiter.

Niet professioneel
Opvallend is dat ruim tweederde van de ondervraagden van mening is dat bedrijven sollicitatiegesprekken niet professioneel voeren. Het voeren van een sollicitatiegesprek is dan ook een vak apart. De gesprekken worden helaas niet altijd door de juiste personen gehouden. Daarnaast weten bedrijven vaak niet welke competenties ze nu precies zoeken. Dat blijkt ook uit de inventarisatie. Ruim tachtig procent van de ondervraagden geeft aan dat ze merken dat bedrijven te weinig weten wat ze willen.

Op de vraag wat men het leukst en minst leuk aan een baan vindt, kwam het volgende naar voren:

Top 3 leukste onderdelen van de baan
65,0%   Inhoudelijke taken en verantwoordelijkheden                 
36,6%   Collega’s en bedrijfscultuur                                             
32,5%   Salaris/afstand woon werk                                           

Top 3 minst leuke onderdelen van de baan
45,5%   Toekomstperspectieven en ontwikkelingsmogelijkheden 
30,1%   Collega’s en bedrijfscultuur                                              
24,4%   Salaris                                                                             


 

Artikel Telegraaf


Naar aanleiding van een onderzoek over diversiteit, dat werd uitgevoerd door de Universiteit van Maastricht, is aan Employment Services haar visie gevraagd over dit onderwerp. Bovenstaand vindt u het artikel dat afgelopen augustus in de Telegraaf is gepubliceerd.

 

Recente benoemingen


In de afgelopen periode hebben wij voor onze opdrachtgevers de volgende opdrachten succesvol ingevuld:

 • Toezichthouder bij een financiële instelling
 • Manager R&D bij een handelsonderneming in hulpmiddelen
 • Accountmanager bij een IT dienstverlener
 • Senior Administrateur bij een hogeschool
 • Manager Group Tax bij een gerenommeerde bank
 • Projectmanager bij een grote retailorganisatie
 • Sales Manager bij een vooraanstaande vervoersorganisatie
 • Senior Accountmanager bij een leverancier van geluidssystemen
 • Marketing Manager bij een internationale A-merk producent
 • Hoofd financiële administratie bij een grote retailorganisatie
 • Relatiemanager a.i. bij een groothandel in geneesmiddelen

 

 


Contactgegevens

Employment Services

Oude Utrechtseweg 18 B
3743 KN Baarn
T +31 (0)35 543 54 30

E info@employmentservices.nl

Over Employment Services

Employment Services is bewezen effectief in werving en selectie voor posities op hbo en wo niveau. Onderscheidend, doordat we al ruim 40 jaar met een compact team specialisten gericht energie steken in een procedure. Daarbij zetten we ons met hart en ziel in om een resultaat neer te zetten, waarmee we graag de verwachtingen van organisaties en kandidaten overtreffen. We hebben als intermediair een adviserende rol en kunnen op basis van stevig gefundeerde expertise meerwaarde bieden. Met coaching en andere diensten versterken we duurzame relaties. Heel persoonlijk, kwaliteitsgericht en daardoor zeer effectief.