Nieuwsbrief Employment Services juli 2019

 

Beste Relatie,

Voor velen is de vakantieperiode aangebroken of staat de vakantie op het punt van beginnen. De zomervakantie is altijd een mooi natuurlijk ijkpunt waarbij het lopende jaar doormidden wordt geknipt. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om terug te blikken op het eerste half jaar en tegelijkertijd alvast vooruit te kijken naar het komende half jaar.

Dit geldt natuurlijk ook voor Employment Services. Terugkijkend, ben ik trots op de stappen die wij als Employment Services hebben gezet en de groei die wij hebben gerealiseerd. Employment Services heeft geïnvesteerd in de uitbreiding van het team consultants en de toegang tot geavanceerde search systemen. Deze investeringen hebben geresulteerd in een groei van het aantal bemiddelingen van 68% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooruit kijkend nemen wij onze leerervaringen mee vanuit de trajecten die mogelijk moeizamer zijn verlopen. Wij willen ons zelf continu verbeteren waardoor wij u blijvend onze dienstverlening met succes kunnen aanbieden.

Tijdens de vakantie is ons kantoor gewoon open en bereikbaar. Natuurlijk gaan onze consultants ook op vakantie, maar doordat 2 consultants aan een vacature gekoppeld zijn, kunnen de procedures gewoon doorlopen tijdens de vakantie. Ook nieuwe aanvragen (vast en tijdelijk) kunt u gewoon bij ons neerleggen.

In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen binnen ons kantoor.

Namens het hele team van Employment Services wens ik u een mooie en zonnige zomer toe!


Met vriendelijke groet,
Employment Services

drs. Diederik Leeman MBA
Managing Consultant

 

Werving & Selectie


In Nederland is 25% van de beroepsbevolking actief zoekend. Zij responderen op vacatures, maar zijn dit alleen de juiste mensen om aan te trekken in uw bedrijf?

Wij denken van niet.
Want de groep die latent geïnteresseerd is, is veel groter, namelijk 45%. Juist die groep is ontvankelijk voor een benadering op maat. De juiste tone of voice, met het juiste verhaal, met het juiste zicht op ontwikkelpunten/ groeimogelijkheden.
Beide groepen samen worden door ons benaderd; dus zo’n 70% van de markt. Via een persoonlijke benadering; headhunting in optima forma.
Voor Finance, Marketing, Sales en Management & Operations.
Wij ontzorgen u in uw zoektocht en behandelen iedere response op een correcte manier. Veel werk maar dat straalt ook goed af op uw bedrijf.
Bent u nog steeds op zoek naar de juiste mensen? Wij komen graag voor u in aktie.

In de afgelopen periode hebben wij onder meer de volgende vacatures ingevuld:

- (Assistent) Controller - Productie - Amersfoort
- Tax Specialist - Financiële instelling - Utrecht
- Commercieel Directeur - FMCG - Harderwijk
- Project Engineer - Techniek - Amersfoort
- Fiscalist - Zakelijke dienstverlening - Hilversum
- Accountmanager - FMCG - Amsterdam
- Financieel Toezichthouder - Zelfstandig Bestuursorgaan - Utrecht
- Schadeletsel Expert - Kloppenburg - Amersfoort
- Reconciliatie Specialist - Logistiek/IT - Amsterdam
- Traineeship Finance - Produktie - regio Veenendaal

 

Interim & Detachering

Het bemiddelen van interim professionals is een vak apart. Een vak dat Employment Services al meer dan 42 jaar beheerst en met succes uitoefent. Wist u dat Employment Services het eerste bemiddelingsbureau in Nederland was met reclame-spots over interim-bemiddeling op de radio? Wanneer je met succes goede interim professionals bemiddelt, komt af en toe de situatie voor dat  opdrachtgevers goede interimmers graag in vaste dienst willen nemen. Aan de ene kant is dat mooi, want het is een compliment voor de gerealiseerde en succesvolle bemiddeling. Aan de andere kant heeft dit wel een verstorende werking. Zo kunnen wij de uiterst zorgvuldig geselecteerde interim professional niet meer inzetten bij andere opdrachtgevers waar de kwaliteiten en expertise gewenst is. Veelal wensen de interim professionals niet in loondienst te treden, omdat zij heel bewust hebben gekozen voor het zelfstandig ondernemerschap. Wanneer beide partijen toch deze stap willen zetten, is dat bespreekbaar e.e.a. conform de afspraken volgens de lopende overeenkomst van Employment Services. Ook hierbij geldt het uitgangspunt van Employment Services dat wij graag onze cliënten zo goed mogelijk van dienst zijn!

Onze interim kandidaten
In de meeste recente nieuwsbrief (april 2019) hebben wij onze werkwijze voor interim bemiddeling en detachering nader toegelicht. Nu willen wij iets langer stil staan bij onze interim professionals. Employment Services heeft geen eigen interimmers op de payroll staan. Dat is een hele bewuste keuze, omdat ons uitgangspunt altijd is het maken van de perfecte match. Bij Employment Services stellen we de wens en de behoefte van de opdrachtgever centraal. Wij gaan aan de hand van de opdracht en de opgegeven functie-eisen op zoek naar de best passende kandidaat. Natuurlijk dient de best passende kandidaat ook beschikbaar te zijn.

Employment Services werkt wel intensief samen met collega detacheringbureaus. Hierdoor hebben wij versneld toegang tot meerdere pools met interim kandidaten. Hierdoor kunnen wij snel schakelen en tegelijkertijd de kwaliteit van de kandidaten centraal blijven stellen.

Wilt u meer informatie over onze interim & detachering dienstverlening kunt u contact opnemen met onze consultants Patrick Waardijk via email (p.waardijk@employmentservices.nl) en telefoon (06-24770562) of Hendrik Roeleveld via email (h.roeleveld@employmentservices.nl) en telefoon (06-57679413).

 

Coaching


“Partner in Crime”


De redenen waarom iemand een coach inschakelt, kunnen enorm verschillen. Soms hebben coachees hulp nodig bij het oplossen van een heel concreet probleem. Hierbij kan je denken aan het gezamenlijk voorbereiden van een belangrijke onderhandeling, het uitstippelen van een nieuwe loopbaankoers of het oefenen van een sollicitatiegesprek. De rol van de coach is in deze gevallen meer die van een praktisch adviseur, een facilitator, iemand die vanuit zijn of haar professionele kennis tools aandraagt en gericht traint en oefent met zijn coachees.

In andere gevallen is de vraag wat abstracter, en vaak ook complexer. Onderwerpen als het veranderen van een managementstijl, het verbeteren van de work-life balans, het oplossen van een conflict, het zichtbaarder worden op de werkvloer of het nadenken over toekomstige ambities vallen meer in die categorie.

Door in gesprek te gaan met een coach kunnen ook deze laatste vraagstukken aangepakt worden. Niet omdat de coach op alle vragen een antwoord heeft, maar omdat mensen middels een intensieve dialoog al vaak tot nieuwe inzichten komen. Het geconcentreerd en gefocust verwoorden en uitspreken van dat wat al zo lang in je hoofd rondgaat, kan enorm verhelderend werken. Met oprechte aandacht, een positief-kritische blik, een challenging instelling kan de coach beweging in denken en doen stimuleren. Dit alles in een veilige, neutrale setting met een professionele insteek. Ik noem mijzelf in dit soort gevallen vaak je “partner in crime”. Ik loop een tijdje met je op en probeer je te helpen sneller en gerichter bij het door jou gewenste doel te komen.

 

 


Contactgegevens

Employment Services

Oude Utrechtseweg 18 B
3743 KN Baarn
T +31 (0)35 543 54 30

E info@employmentservices.nl

Over Employment Services

Employment Services is bewezen effectief in werving en selectie voor posities op hbo en wo niveau. Onderscheidend, doordat we al ruim 40 jaar met een compact team specialisten gericht energie steken in een procedure. Daarbij zetten we ons met hart en ziel in om een resultaat neer te zetten, waarmee we graag de verwachtingen van organisaties en kandidaten overtreffen. We hebben als intermediair een adviserende rol en kunnen op basis van stevig gefundeerde expertise meerwaarde bieden. Met werving & selectie, executive search, detachering, interim management en coaching versterken we duurzame relaties met onze opdrachtgevers en kandidaten. Heel persoonlijk, kwaliteitsgericht en daardoor zeer effectief.

Door de jaren heen hebben we voor een breed spectrum aan opdrachtgevers mogen werken. Je kunt hierbij denken aan de zakelijke dienstverlening, retail, groothandel, FMCG en andere industrieën. Ook organisaties binnen de (semi-)overheid en zorgsector mogen we tot onze vaste klantenkring rekenen. Verder zijn er opvallend veel familiebedrijven die ons het vertrouwen geven om hun vaste partner te zijn op het gebied van werving en selectie. Duurzame relaties en resultaat, daar draait het om bij Employment Services.

De sleutel van ons succes? Heel eenvoudig, we doen waar de opdrachtgever om vraagt: persoonlijk advies, perfecte match en een duurzame invulling van een positie op hbo/wo niveau. De cijfers spreken voor zich:

  • 95% van de posities vullen we met succes in.
  • 90% van de geplaatste kandidaten is na 2 jaar nog steeds werkzaam voor de opdrachtgever.

Kortom, we leveren al decennia lang maatwerk waarmee we optimaal aansluiten op de behoeften van onze opdrachtgevers en kandidaten.