MVO

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen: onze visie  

Voor Employment Services houdt maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen in dat wij rekening houden met de effecten van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Onze visie is gebaseerd op de gedachte dat wij als bureau onlosmakelijk verbonden zijn met de wereld om ons heen. Dat houdt in dat ook wij rekenschap willen afleggen over de effecten van ons handelen op de mensen in onze organisatie en op onze omgeving in de ruimste zin van het woord. Wij brengen onze visie tot uitdrukking door middel van een duurzame bedrijfsvoering, een plezierig en stimulerend werkklimaat en personeelsbeleid waarin diversiteit en maatschappelijke betrokkenheid centraal staan.
 
Contactgegevens

Employment Services

Oude Utrechtseweg 18 B
3743 KN Baarn
T +31 (0)35 543 54 30

E info@employmentservices.nl