Jurist Bestuursrecht (vervuld)

Nieuw

Functie omschrijving Jurist Bestuursrecht (vervuld)

Voor de afdeling ‘Juridische zaken / handhaving’ is het BFT op zoek naar een bestuursrechtjurist. In deze functie ga je je bezighouden met de bestuursrechtelijke praktijk op het gebied van toezicht en handhaving. Het gaat daarbij onder andere om bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen die worden opgelegd in het kader van de naleving van de WWFT (bestuurlijke boete, last onder dwangsom, aanwijzing). Ook gaat het om procedures met betrekking tot de verlening van ontheffingen, en met betrekking tot de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Dit brengt onder andere met zich mee dat je de door de toezichthouders van het BFT opgestelde toezichtrapportages inzake de naleving van de WWFT beoordeelt om te bezien óf en welke handhavingsmaatregel dient te worden opgelegd. Hierover adviseer je het bestuur van het BFT.

Ook betekent dit dat je diverse bestuursrechtelijke beslissingen schrijft, zowel in de primaire als in de bezwaarfase, en dat je beroepsprocedures voert bij diverse rechterlijke instanties. Daartoe schrijf je verweerschriften. Ook verwoord en verdedig je het standpunt van het BFT tijdens de behandeling van een zaak ter zitting.

De afdeling ‘Juridische zaken / handhaving’ houdt zich voorts bezig met tuchtrechtelijke handhaving door middel van het indienen van tuchtklachten en het voeren van procedures voor diverse tuchtkamers (notarissen, gerechtsdeurwaarders, accountants). Op termijn heb je de mogelijkheid ook op dit gebied ervaring op te doen en jezelf verder te ontwikkelen.

Functie eisen Jurist Bestuursrecht (vervuld)

• Je hebt academisch werk- en denkniveau en een afgeronde wo-opleiding Nederlands recht;
• Je hebt aantoonbaar grondige kennis van en inzicht in het bestuurs(proces)recht;
• Je hebt bij voorkeur ervaring opgedaan als bestuursrechtjurist en hebt zodoende ervaring met het zelfstandig afhandelen van aanvragen en bezwaarschriften en het voeren van beroepsprocedures;
• Je beschikt over uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid teneinde op zelfstandige wijze kwalitatief hoogwaardige stukken te produceren. Ook beschik je over uitstekende mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
• Je hebt een goed inzicht in en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Bedrijfsprofiel

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT), een landelijk werkend zelfstandig bestuursorgaan gevestigd te Utrecht, is de toezichthouder op notarissen en gerechtsdeurwaarders en houdt toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) door notarissen, belastingadviseurs, openbare accountants, bedrijfseconomische adviseurs en onafhankelijke juridische medewerkers.

Het BFT bevordert door preventief en risicogericht toezicht het vertrouwen dat de maatschappij heeft in deze juridische en financiële beroepsgroepen. Hierbij wordt tevens een bijdrage geleverd aan de integriteit van het financieel-economisch stelsel in Nederland.

Bedrijfscultuur

Hoewel het BFT als toezichthouder een formeel imago heeft, is de cultuur binnen het BFT informeel en dynamisch en werken er hoogopgeleide professionals aan het realiseren van een gezamenlijk doel.

Arbeidsvoorwaarden

Een interessante uitdagende functie;
• Veel ruimte om je verder te ontwikkelen;
• Een passend salaris en navenante secundaire arbeidsvoorwaarden.

Locatie

Utrecht

Contactpersoon

Hendrik Roeleveld

Contactpersoon van deze vacature
Hendrik Roeleveld
Mobiel: (06) 5767 9413